• truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • DS PHÒNG THI HKI 12-13

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:33' 18-12-2012
  Dung lượng: 78.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG PTDTBTTHCS MINH TÂN
  "DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
  KHỐI 9"
  PHÒNG 05
  Stt SBD Họ và tên Năm sinh D.tộc "Giới
  tính" Lớp Họ tên Bố (Mẹ) Nơi ở
  1 001 Lý Tờ An 04/08/1998 Dao 9D Lý Văn Quang Phìn Sảng- Minh Tân
  2 002 Hoàng Thế Anh 26/3/1998 Tày 9B Hoàng Ngọc Minh Bắc Xum- Minh Tân
  3 003 Nguyễn Xuân Bộ 24/08/1998 Tày 9C Nguyễn Thanh Nhâm Thượng Lâm- Minh Tân
  4 004 Sùng Chỉnh Cá 03/05/1997 Mông 9C Sùng Thìn Páo Tả Lèng-Minh Tân
  5 005 Lò Thị Chanh 05/08/1996 Mông x 9C Lò Xín Hoà Khâu Ngày-Minh Tân
  6 006 Cháng Thị Chấu 05/02/1998 Mông 9D Cháng Thìn Hoà Tân Sơn- Minh Tân
  7 007 Phàn Lệ Chi 08/03/1998 Dao x 9A Phàn Tờ Rèn Tân Sơn- Minh Tân
  8 008 Ly Sào Chính 30/10/1996 Mông 9B Ly Chẩn Sìn Xín Chải- Minh Tân
  9 009 Ma Thìn Chính 06/07/1998 Mông 9B Ma Sín Hoà Bản Phố- Minh Tân
  10 010 Giàng Dỉ Cồ 22/01/1998 Mông 9B Giàng Xỉn Tiến Bản Phố- Minh Tân
  11 011 Phàn Xuân Đại 29/12/1997 Dao 9B Phàn Văn Nguyễn Phìn Sang-Minh Tân
  12 012 Lộc Xuân Đăng 01/06/1998 Tày 9A Lộc Chính Nghĩa Bản Hình- Minh Tân
  13 013 Ly Thị Dí 18/06/1994 Mông 9B Ly Chẩn Phù Xín Chải- Minh Tân
  14 014 Giàng Thị Dí 26/03/1997 Mông x 9C Giàng Thìn Chú Thượng Lâm- Minh Tân
  15 015 Sùng Thị Dí 01/04/1998 Mông x 9C Sùng Ngọc Cường Tả Lèng-Minh Tân
  16 016 Dương Thị Dí 13/12/1998 Mông x 9D Dương Đức Mua Tân Sơn- Minh Tân
  17 017 Giàng Chính Dìn 30/11/1998 Mông 9C Giàng Cò De Tả Lèng-Minh Tân
  18 018 Sùng Xín Dình 10/06/1996 Mông 9B Sùng Dũng Phù Bản Phố- Minh Tân
  19 019 Lý Vần Dình 12/05/1998 Mông 9D Lý Thìn Tờ Hoàng Lỳ Pả-Minh Tân
  20 020 La Ngọc Định 19/02/1998 Giấy 9A La Xuân Hanh Bắc Xum- Minh Tân
  21 021 Phù Văn Đoàn 10/12/1998 Hán 9C Phù Vần Sầm Thượng Lâm- Minh Tân
  22 022 Phàn Tờ Đồng 21/04/1998 Dao 9B Phàn Văn Hiền Bắc Xum- Minh Tân
  23 023 Vàng Thị Dua 06/11/1998 Mông x 9D Vàng Seo Sáng Hoàng Lỳ Pả-Minh Tân

  LẬP BIỂU CHỦ TỊCH HĐ THI
  TRƯỜNG PTDTBTTHCS MINH TÂN

  "DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
  KHỐI 9"
  PHÒNG 06
  Stt SBD Họ và tên Năm sinh D.tộc "Giới
  tính" Lớp Họ tên Bố (Mẹ) Nơi ở
  1 024 Giàng Thanh Đức 20/08/1998 Mông 9B Giàng Xỉ Lèng Bản Phố- Minh Tân
  2 025 Thèn Văn Đức 05/01/1998 Hán 9C Thèn Văn Sò Lũng Buông-Thuận Hòa
  3 026 Ly Xín Dũng 10/08/1997 Mông 9B Ly Sào Chung Xín Chải- Minh Tân
  4 027 Lý Kim Dũng 07/07/1997 Dao 9B Lý Xuân Thạch Phìn Sảng-Minh Tân
  5 028 Tẩn Thị Dương 27/11/1998 Dao x 9A Tẩn Văn Theo Lùng Thiềng- Minh Tân
  6 029 Hạng Thị Dương 03/12/1998 Mông x 9A Hạng Sào Chúng Tân Sơn- Minh Tân
  7 030 Sùng Đức Giang 03/09/1998 Mông 9C Sùng Chẩn Cáo Thượng Lâm- Minh Tân
  8 031 Vàng Thị Giàng 20/12/1998 Mông x 9D Vàng Seo Pao Hoàng Lỳ Pả- Minh Tân
  9 032 Giàng Mí Giáo 27/07/1996 Mông 9B Giàng Mí Pao Xín Chải- Minh Tân
  10 033 Hầu Mí Giáo 14/08/1998 Mông 9D Hầu Dỉ Hoà Mã Hoàng Phìn-Minh Tân
  11 034 Hầu Thị Hà 02/05/1998 Mông x 9A Hầu Văn Minh Tân Sơn- Minh Tân
  12 035 Nguyễn Thị Hằng 28/09/1998 Tày x 9A Nguyễn Kim Hiên Bản Hình- Minh Tân
  13 036 Phàn Đức Hạnh 06/12/1997 Dao 9A Phàn Văn Đại Tân Sơn- Minh Tân
  14 037 Lò Thị Hiền 09/10/1997 Mông x 9C Lò Văn Dỉ Thượng Lâm- Minh Tân
  15 038 Lý Thị Hoa 12/04/1998 Dao x 9A Lý Sào Quân Lùng Thiềng- Minh Tân
  16 039 Hạng Thị Hoa 27/07/1998 Mông 9D Hạng Thìn Chẩn Hoàng Lỳ Pả- Minh Tân
  17 040 Tẩn Văn Hoàn 12/03/1997 Dao 9D Tẩn Tờ Minh Phìn Sảng- Minh Tân
  18 041 Lý Đức Hợp 13/11/1997 Dao 9D Lý Sào Hùng Phìn Sảng- Minh Tân
  19 042 Trần Thị Huệ 29/03/1998 Hán x 9C Trần Hội Mìn Thượng Lâm- Minh Tân
  20 043 Tạ Trọng Hùng 01/07/1998 Kinh 9A Tạ Trọng Mát Bắc Xum- Minh Tân
  21 044 Phàn Đức Hưng 05/04/1998 Dao 9A Phàn Tờ Bình Tân Sơn- Minh Tân
  22 045 Nguyễn Đức Hưng 12/07/1997 Tày 9D Nguyễn Xuân Hội Bản Hình- Minh Tân
  23 046 Lý Thị Hướng 21/12/1998 Dao 9A Lý Tờ Chảo Tân Sơn- Minh Tân

  LẬP BIỂU CHỦ TỊCH HĐ THI  TRƯỜNG PTDTBTTHCS MINH TÂN

  "DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
  KHỐI 9"
  PHÒNG 07
  Stt SBD Họ và tên Năm sinh D.tộc "Giới
  tính" Lớp Họ tên Bố (Mẹ) Nơi ở
  1 047 La Thị Kết 20/11/1997 Mông 9C La Đức Phong Thượng Lâm- Minh Tân
  2 048 Vừ Thị Kía 25/05/1998 Mông 9B Vừ Mí Giáo Bản Phố- Minh Tân
  3 049 Lý Văn Kiến 23/12/1997 Dao 9B Lý Sào Chính Phìn Sảng-Minh Tân
  4 050 Phàn Xuân Kính 29/05/1998 Dao 9D Phàn Văn Bính Phìn Sảng- Minh Tân
  5 051 Vàng Thị Lan 17/12/1998 Mông x 9D Vàng Sào Phù Hoàng Lỳ Pả- Minh Tân
  6 052 Tẩn Thị Lan 27/9/1997 Dao 9D Tẩn Văn Binh Phìn Sảng- Minh Tân
  7 053 Giàng Chả Làu 18/12/1997 Mông 9B Giàng Cồ Thành Bản Phố- Minh Tân
  8 054 Vàng Mí Lềnh 02/11/1996 Mông 9D Vàng Seo Gia Hoàng Lỳ Pả- Minh Tân
  9 055 Phàn Thị Linh 26/07/1997 Dao x 9A Phàn Văn Quang Bắc Xum- Minh Tân
  10 056 Vàng Thị Lô 09/07/1998 Mông x 9D Vàng Thìn Páo Hoàng Lỳ Pả- Minh Tân
  11 057 Phàn Thìn Lợi 1/2/1997 Dao 9D Phàn Văn Tân Lùng Thiềng- Minh Tân
  12 058 Lò Thị Lu 05/12/1998 Mông x 9C Lò Chẩn Tráng Thượng Lâm- M
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print